Lớp học Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài cho trẻ em tại TP HCM

 

Bạn đang tìm Lớp học Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài cho trẻ em tại TP HCM ?KHÓA HC TING ANH TR EM THEO PHƯƠNG PHÁP INQUIRY BASED LEARNING ĐU TIÊN TI VIT NAM

 NHIU HƠN VIC ĐƠN THUN HC NGOI NG!Vic đu tư cho giáo dc nói chung và cho vic hc Tiếng Anh nói riêng luôn là ưu tiên hàng đu ca ph huynh Vit Nam. Đc bit ph huynh hiu rt rõ trong bi cnh toàn cu hóa hin nay, Tiếng Anh như là mt công c đ phát trin bn thân và hòa nhp vi thế gii!

Lớp học Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài cho trẻ em tại TP HCM 01

Lớp học Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài cho trẻ em tại TP HCM - Cleverkids


Vi tinh thn và tôn ch vì nhng giá tr ti ưu cho tr em, ly cm hng t khao khát ca ph huynh trong vic có được mt môi trường hc tp hin đi và có đ điu kin phát trin hết tim năng ca tr, Chương trình Clever Kids đã ra đi, đem li mt cơ hi và môi trường tuyt vi cho bt k tr nào tham gia đ hc hi, khám phá v thế gii, rèn luyn tư duy và trau di các k năng cn thiết cho mt công dân toàn cu .Tr em được rèn luyn các k năng mà ch có hc sinh trường quc tế 100% mi được hc!
Phương pháp dy và hc hoàn toàn mi!


Tham gia vào Chương trình Clever Kids, vic hc Tiếng Anh ca tr em s không ch đơn thun là phát trin ngôn ng và tư duy ngôn ng, hoc thu nhn kiến thc mi, mà các em còn được trau di nhng k năng ch có th được trang b cho hc sinh các trường quc tế ti Vit Nam. 
Lớp học Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài cho trẻ em tại TP HCM 02


Da trên nn tng phương pháp Inquiry Based Learning khá ph biến ti các nước tiên tiến, đc bit là nước Úc, Lớp học Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài cho trẻ em tại TP HCM - Clever Kids trao cho tr em mt môi trường và mt phương pháp hc HOÀN TOÀN MI! 

Đ tr hiu v mt ch đ và có k năng ngôn ng đ trình bày T TIN v ch đ đó, tr em được hướng dn tìm kiếm thông tin da trên các câu hi ln: Cái gì? Ti sao? Như thế nào? Làm gì?. Các em s hình thành tư duy đt câu hi cho vic khám phá ca riêng mình.

Trong sut khóa hc, tr em s được phát trin các k năng vô cùng cn thiết cho nhng công dân toàn cu ca thế k 21:
 • ·        Tìm kiếm thông tin (researching)
  ·        Hc tp t lp và t giác
  ·        Suy nghĩ phn bin (critical thinking)
  ·        Ngôn ng (Tiếng Anh)
  ·        Qun lý thi gian (time management)
  ·        Đc sách, thuyết trình (presentation)
  ·        Hot đng nhóm (teamwork).
  ·        Gii quyết vn đ.

 
Đc bit, Chương trình hc được thc hin hoàn toàn bng Tiếng Anh!


Lớp học Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài cho trẻ em tại TP HCM 03

Trẻ trình bày quan điểm bằng Tiếng Anh
 
Đến vi Lp hc Tiếng Anh vi giáo viên nước ngoài cho tr em ti TP HCM - Chương trình Clever Kids- trau di tư duy và các k năng mm qua vic hc Tiếng Anh cho tr em, chúng tôi đm bo:

 • ·        100% hc vi giáo viên bn x!
  ·        100% đm bo tr yêu thích lp hc!
  ·        100% hoàn tin nếu khóa hc không cải thin trình đ tiếng Anh ca con bn!
  ·        Ph huynh có th cp nht thông tin v kết qu hc ca con online!

 
Phương pháp hc da trên nguyên lý đt câu hi- Inquiry Based Learning!


Lớp học Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài cho trẻ em tại TP HCM 04

Tho lun vi giáo viên trong gi hc.


Ni dung hc được thiết kế phù hp, các tr ging h tr theo nguyên tc hết mình nhưng không làm thay, và s dn dt tuyt vi ca các giáo viên, và mô hình lp hc thay đi khiến tr t tin, ch đng, sáng to, đc lp, có trách nhim và hào hng khám phá và chiếm lĩnh kiến thc, đc bit tr hc cách chia s kiến thc qua mô hình lp hc RESEARCHING- FINDING- SHARING – GETTING FEEDBACK.
                                        
V ni dung kiến thc, thông qua Chương trình và nhng gi hc vi các giáo viên bn x, các em s được hướng dn tìm hiu các ch đ gn gũi và thú v đ hiu rõ hơn v thế gii. Nhng ch đ ca Lp hc Tiếng Anh vi giáo viên nước ngoài cho tr em ti TP HCM – Cleverkids- được phân chia theo cp đ ngôn ng và la tui:

 • ·      T nhiên (Thế gii đng vt, Nhng loài đng vt quý hiếm, H Mt tri và các hành tinh…)
 • ·       Hiu v xã hi (L Tết các nơi trên thế gii, Các nn văn hóa…).
 • ·       Chương trình lõi: Phát trin k năng đc (Reading Development), Khoa hc vui (Fun Science), Thế gii muôn màu (Colorful World)
 • ·     Đc bit: tham gia các hot đng Club (câu lc b kết ni nhng cá nhân cùng s thích), Hi ch khoa hc (là mt cách hc môn Khoa hc đc đáo) và các chương trình ngoi khóa outdoor.

Lớp học Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài cho trẻ em tại TP HCM 05

Rèn luyện kĩ năng mềm qua tiếng Anh


Lp hc đa không gian kích thích não b ca các em và biến vic hc và nơi hc tp tr nên ít gò bó, cht chi, giúp óc sáng to phát trin.


Tr em tham gia Lp hc Tiếng Anh vi giáo viên nước ngoài cho tr em ti TP HCM Clever Kids s hc mt cách hoàn toàn khác bit nhm biến vic hc ca các em thành mt quá trình đy nim vui và hào hng. Lp hc vi không gian rng vi nhiu khu vc, bao gm :


·        Khu vc sáng to và làm vic nhóm

·        Khu vc tìm kiếm thông tin (máy tính)

·        Khu vc đc sách (góc thư vin)

·        Khu vc trình bày- display- các thành qu lao đng t các project.

·        Khu vc hc vi giáo viên.

·        Khu vc sinh hot Câu lc b

·        Khu vc hot đng th chtMt đim khác bit na ti lp hc Clever Kids là gì?


Lớp học Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài cho trẻ em tại TP HCM 06

Câu lạc bộ đọc sách Tiếng Anh cho trẻ

Tt c các bé đu được t chn nhng câu lc b ưu thích đ tham gia và th hin bn thân: 

 • Câu lc b đc sách
 • Câu lc b chơi đàn
 • Câu lc b ha sĩ nhí 
 • Câu lc b sáng t
 • Câu lc b Yêu khoa hc.  

Điu hành các Câu lc b là các giáo viên nước ngoài và các tr ging tr năng đng. Ngôn ng: Tiếng Anh!

Chân dung hc sinh Clever Kids:

Lớp học Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài cho trẻ em tại TP HCM 07
Tiếng Anh thật dễ dàng và vui!!

·        T tin

·        T lp

·        Ch đng

·        Chia s

·        Nhn trách nhim

·        Mê đc sách

·        Thành viên nhóm

·        Trưởng nhóm

·        Nhà thám him

·        Nhà khoa hc


Lớp học Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài cho trẻ em tại TP HCM 08

 

Chương trình Khuyến mãi – Chọn khóa học hữu ích! Giảm 30% học phí khóa học


Càng bắt đầu sớm- Lợi ích càng tăng:

 • ·         Đăng ký học từ 20/2 - 7/3/2016: Giảm 30% học phí khóa học!
 • ·         Đăng ký học từ 12-15/3/2016: Giảm 20% học phí khóa học!
 • ·         Đăng ký học từ 16- 18/3/2016: Giảm 10% học phí khóa học!
 • ·         Đặc biệt- Đăng ký học nhóm: Giảm 5% cho nhóm từ 02 bé!

Cam kết:

 • ·         Trẻ không thích học, hoàn lại học phí!
 • ·       Sau 01 khóa (3 tháng), kỹ năng lõi của khóa học không được cải thiện, hoàn lại học phí!
 • ·      Đến 15 tuổi, con bạn đạt trình độ Tiếng Anh và đầy đủ kỹ năng để sẵn sàng cho việc du học!

Đặc biệt, suốt Lớp học Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài cho trẻ em tại TP HCM - Cleverkids sẽ có nhiều chương trình hấp dẫn để tăng tương tác giữa phụ huynh và trẻ!

Lớp học Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài cho trẻ em tại TP HCM 09

Phụ huynh học cùng với bé

 • ·        Update online: Ph huynh kim tra đim s, s tiến b ca con và các hướng dn hp tác trong k năng đc sách qua trang web ca trường hàng ngày!
  ·        Hi tho: Cùng con đc sách Tiếng Anh s được t chc min phí cho các bc ph huynh hàng tháng!
  ·        S kin: Đu bếp nào gii, Quán quân đc sách, Hướng dn viên nhí. Ph huynh được mi tham gia cùng con hàng quý!

 

Về giảng viên:


Lớp học tiếng anh với giáo viên nước ngoài cho trẻ con tại TP HCM 06

Ms. Emma, người Úc, sẽ là giáo viên phụ trách lớp Cleverkids

“ Là một người giảng viên, tôi sẽ khuyến khích học viên trở thành những học viên thành công và sẽ hướng dẫn họ đạt tiềm năng học tập. Tôi tin rằng tôi không chỉ là một mắt xích trong việc học tập mà còn là một hình mẫu và một người chỉ đường. Với tôi, không chỉ việc dạy theo chương trình là quan trọng, việc chia sẻ những kĩ năng sống cũng quan trọng, chẳng hạn như có sự đồng cảm hay tiếp xúc với nền văn hóa khác.

Tôi không chỉ trở thành giảng viên như một nghề nghiệp, mà còn là một người học suốt đời, để có thể phát triển bản thân. Vì, nếu một người muốn truyền đạt kiến thức, người đó phải sở hữu kiến thức.”

EDUCATIONAL BACKGROUND
Tertiary:
2009 – 2012 Australian Catholic University, Melbourne Campus, Australia            
Bachelor of Education Primary, with Catholic accreditation
Electives: Children at Risk
                     Orff Music and Movement
                     TESOL Techniques
Secondary:         
2002 - 2007 Star of the Sea College, Brighton, Australia
VCE Units included:  English, Further Mathematics, Health and Human Development, Hospitality Operations andLiterature                                  
ADDITIONAL EDUCATIONAL
2011     Certificate Four in Frontline Management
2010     Certificate Three in Hospitality
 LEISURE ACTIVITIES
·         Traveling
·         Spending time with family
·         Reading
·         Food and Dining Out
·         Learning Italian

Gọi ngay Hotline 0906 848 244 để được tư vấn!


CLEVER KIDS TEAM

 • ·        Ms. Nga Nguyen – Sáng lp Tutorschool Biên son Chương trình
 • ·        Ms. Emma Chilelli – Giáo viên chính – Biên son Chương trình

 

Thông Tin Liên Hệ


 • Địa chỉ: 18/3 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3, TPHCM
 • Email: cleverkidclubs@gmail.com
 • Hotline: 0906 848 244 - Ms.Nga

Protected by Copyscape

Điền thông tin Email của bạn để nhận thông tin các khóa học!!

foxyform